Послуги

Отметка Надання правової інформації, консультацій та роз'яснень з правових питань.

Отметка Правовий супровід діяльності юридичних і фізичних осіб, органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Отметка Правова експертиза юридичних документів, господарської та іншої діяльності клієнта, складання письмових висновків та рекомендацій щодо наданих документів.

Отметка Юридичний аналіз та оцінка спірної ситуації, підготовка висновків і рекомендацій щодо вирішення спору.

Отметка Розробка проектів документів правового характеру (нормативно-правових актів, локальних правових актів клієнта, договорів (угод, контрактів), протоколів, заяв, скарг та ін.)).

Отметка Досудове врегулювання спорів (підготовка претензій, відповідей на претензії, представництво інтересів під час переговорів та ін.).

Отметка Складання документів процесуального характеру (позовної заяви, відзиву на позов, відповіді на відзив, заяв, клопотань, заперечень, пояснень, зустрічного позову, апеляційних та касаційних скарг, та ін.)).

Отметка Здійснення представництва інтересів клієнта у державних органах, органах місцевого самоврядування, перед юридичними та фізичними особами.

Отметка Представництво інтересів клієнта у судових інстанціях України по всім категоріям справ при здійсненні цивільного, господарського, адміністративного та конституційного судочинства.

Отметка Представництво інтересів клієнта під час розгляду справ про адміністративне правопорушення.

Отметка Представництво прав і обов'язків потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача у кримінальному провадженні.

Отметка Надання правової допомоги свідку у кримінальному провадженні.

Отметка Представництво інтересів клієнта у виконавчому провадженні, у тому числі при виконанні судових рішень в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, перед фізичними і юридичними особами.

Отметка Представництво інтересів клієнта у міжнародному комерційному арбітражному суді при ТПП України та третейських судах.

Отметка

Інші послуги правового характеру