Коментарі

Різноманітність сучасних видів господарських операцій обумовлює застосування широкого кола договірних конструкцій. Між тим, кожному договору властиві і загальні риси даної правової категорії, а також ознаки, які притаманні саме даному виду господарських договорів. При укладенні та виконанні договору сторони мають відобразити усі особливості своїх відносин та їх специфічні риси. Зокрема, сторони договору мають право включати в договір умови, які є характерними та істотними для різних видів договорів та/або врегулювати у договорі, який передбачений актами цивільного законодавства, свої відносини, не врегульовані цими актами.
Детальніше
Одним із найбільш поширених у цивільному обороті прикладів правочинів є договір купівлі-продажу товару, сторонами якого є продавець і покупець. Укладаючи цей договір сторони не завжди чітко визначають строк оплати вартості переданого товару. У зв'язку з цим, як свідчить договірна та судова практика, продавець в порядку, передбаченому частиною 2 статті 530 Цивільного кодексу України, звертається до покупця з вимогою оплатити вартість товару в семиденний строк від дня пред'явлення вимоги, оскільки вважає, що порядок розрахунків за товар сторонами не визначений. У багатьох випадках саме з цієї дати продавець починає рахувати строк виконання грошового зобов'язання, що випливає з правовідносин купівлі-продажу. Разом з цим зазначений юридичний факт має важливе значення для початку перебігу строку позовної давності щодо сплати заборгованості.
Детальніше
Відповідно до частини 1 статті 32 Господарського кодексу України підприємці мають право без обмежень самостійно здійснювати будь-яку діяльність, не заборонену законом. Основними принципами, на яких базується підприємницька діяльність, є: вільний вибір видів діяльності; самостійне формування програми діяльності та вибір постачальників і споживачів продукції, що виробляється тощо (статті 44 Господарського кодексу України).
Детальніше